Posts

Showing posts from April, 2011

भयपट... तुम्ही दचकणार की घाबरणार?

Image
भूत, भूतबाधा, मांत्रिक यासारखे विषय हाताळणार्‍या चित्रपटांमधे दोन प्रकार असतात. या दोन प्रकारांमधे एक सूक्ष्मसा फरक असतो. काही चित्रपट प्रेक्षकांना नुसतेच दचकवण्यासाठी बनवलेले असतात. ज्यात असत्यावर सत्याचा विजय असा शेवट असतो किंवा दानव श्रेष्ठ आहे असा चित्रपटाचा शेवट प्रेक्षकांना बधिर करायला लावणारा असतो. अशाच चित्रपटांची निर्मिती बहुसंख्यवेळा होते, ज्यात भूत प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाकरता तयार केलं गेलेलं असतं. चित्रपट संपल्यानंतरही प्रेक्षकाला भिती वाटत रहाते पण ती भुताच्या रूपामुळे वाटणारी भिती असते. रामसे बंधूंचे भूतपट बहुतेकांनी पाहिले असतील. यात प्रेक्षकाला दचकवण्यासाठी जे जे प्रकार करणं शक्य होतं, ते सर्व प्रकार दिग्दर्शकाने केलेले दिसतील. हे चित्रपट सुमार कथानक असूनही सर्वांना आवडले. मात्र त्यातील काही विशिष्ट चित्रपटच नाव आणि कथानकानिशी प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिले आहेत. याचं पहिलं कारण म्हणजे एकतर ’भूत’ या कल्पनेसोबत चित्रपट "कसेही करून चालावेत" म्हणून आवश्यक तो मालमसाला यात भरभरून असायचा, दुसरं म्हणजे भूताचा आणि प्रेक्षकाचा काही परस्परसंबंध असू शकतो ही कल्पनाच या चित

द जनरल्स डॉटर (१९९९) - शोध खर्‍या सत्याचा

Image
सैन्यामधे सार्जंट असलेला पॉल ब्रेनर हा एक सी.आय.डी. एजन्ट सुद्धा आहे. योगायोगाने त्याची ज्या सुंदर कॅप्टन तरूणीशी ओळख होते, तिचा खून झाला असल्याची बातमी त्याला कळते. तिच्या खुनाच्या तपासणीचं काम हातात घेतल्यावर त्याला आणखी एक सत्य कळतं की ही मृत तरूणी नुसतीच कॅप्टन नसून सैन्यातील जनरल कॅम्प्बेल यांची मुलगी एलिझाबेथ कॅम्पबेल आहे. आपल्या मुलीच्या मृत्यूमुळे व्यथित झालेले जनरल कॅम्पबेल पॉलला आपल्या मुलीचा खुनी शोधून काढण्याचं आवाहन करतात. पॉलच्या जोडीला सॅरा सनहिल नावाची एक रेप स्पेशालिस्टही काम करत असते. खुनाचा तपास करताना मात्र पॉलच्या समोर काही अशा गोष्टी उघड होतात की ज्यामुळे त्याला एलिझाबेथ कॅम्पबेलच्या चारित्र्याविषयी आणि मानसिक संतुलनाविषयी शंका उत्पन्न होऊ लागतात. तो शोध पुढे सुरूच ठेवतो. अखेर पॉल आणि सॅरा या दोघांच्याही समोर येतं ते असतं एलिझाबेथच्या खुनामागचं रक्त गोठवणारं, विदारक सत्य! तीन चतुर्थांश चित्रपटात रहस्यावरची पकड सुंदर आहे. मग मात्र आपल्याला रहस्य काय आहे हे कळू लागतंच. शेवटी एलिझाबेथचा खून कुणी केला हे कळल्यावर आपल्याला विशेष आश्चर्य न वाटता केवळ एक सिनेमॅटीक तडज