Posts

Showing posts from July, 2010

द काउंटरफिटर्स (२००७) - हेराफेरी जगण्यासाठी

Image
सॉलोमन उर्फ सॅलीच्या ऐयाश जीवनक्रमात अडथळा येतो, तो त्याला अटक होते तेव्हा. अटक झाल्यावर त्याची रवानगी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमधे करण्यात येते. कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमधल्या कैद्यापुढे दोनच पर्याय असत. सशक्त असेल तर सक्तमजुरी आणि आजारी असेल तर मृत्यू. आपल्यालाही यापैकी काहीतरी एक स्विकारणं भागच आहे हे सॉलोमनला माहित असतं. जगण्यासाठी त्याला तडजोड करावीच लागते. पण त्याच्या वाट्याला येते ती वेगळीच सक्तमजुरी. या मजुरीसाठी केवळ त्याच्या एकट्याचीच निवड केलेली नसते; त्याच्यासारखे आणखी काही तरबेज या कामासाठी निवडलेले असतात. सॉलोमनला प्रथमदर्शनी पहाताना तो एक निर्दय निर्ढावलेला गुन्हेगार वाटतो पण हळूहळू त्याच्या आतही एक माणूस आहे हे आपल्याला समजायला लागतं. बनावट नोटांच्या आजतागायत घडलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या व्यवहाराची ही कहाणी आहे. याला ऑपरेशन बर्नहार्ड असंही म्हटलं जातं. या प्लॅनचा कर्ताधर्ता होता नाझींच्या सैन्यातील मेजर शुट्झटाफल स्टम्बॅनफ्युहर बर्नहार्ड क्रूगर. या मेजरने सॅक्सनहॉसेनच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमधून सुमारे १४२ अशा कैद्यांना वेठीला धरलं जे त्याच्यासाठी नकली नोटा बनवू शकतात. नकली नोट

विंटर्स बोन (२०१०) - त्यांच्या साम्राज्यात ती...

Image
परिस्थितीची अगतिकता एखाद्या स्त्रीला कुठल्या सीमेवर नेऊन पोहोचवेल हे काही सांगता येत नाही. आपल्याला झेपणार नाही असा धोका स्वत:हून पत्करणं हे ज्या व्यक्तीच्या नशीबी येतं त्या स्त्रीलाच त्या परिस्थितीची अगतिकता माहित असते. आणि जर अशा अगतिक अवस्थेमधील असलेली स्त्री ही अल्पवयीन असेल तर...? २०१० साली दोन चित्रपट प्रदर्शित झाले - ट्रू ग्रट आणि विंटर्स बोन. या दोन्ही चित्रपटांमधील एकमेव समांतर धागा म्हणजे अल्पवयीन मुलगी आणि तिचा पिता यांच्याशी संबंधित कथानक. ट्रू ग्रट मधील मॅटीला आपल्या पित्याच्या खुनाचा बदला घ्यायचा आहे. आपल्या वयाला न शोभतील असे युक्तीवाद करून, ती चुणचुणीत मुलगी पित्याच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी एका भाडोत्री मारेकर्‍याची मदत घेते. त्याच्या सोबतच्या प्रवासात तिला अनेक अडचणींचा व संकटांचा सामना करावा लागतो. "विंटर्स बोन" मधील री ला मात्र आपले वडील जिवंत आहेत की मेले आहेत हे सुद्धा माहित नाही. पण आपलं घर- डोक्यावरचं छप्पर वाचवण्यासाठी तिला काहीही करून त्यांना शोधावं लागणार आहे. त्यासाठी ती आपली मैत्रीण, नातेवाईक, वडीलांचे मित्र, शत्रू या सर्वांची मदत मागते पण तिच